Badania sprawozdań finansowych

Zadzwoń

+48 602 446 992

+48 602 446 992

English

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy badania i przeglądy zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Badamy sprawozdania finansowe wg międzynarodowych standardów rachunkowości MSR (IAS), amerykańskich (US GAAP) i niemieckich standardów (HBII), oraz dokonujemy przekształceń sprawozdań finansowych z polskich przepis na powyższe standardy. Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu publicznych ofert subskrypcyjnych oraz służymy naszym doświadczeniem w dziedzinie rozwiązywania problemów księgowych, finansowych i gospodarczych.

Usługi oferowane przez nas obejmują: