Badania sprawozdań finansowych

Zadzwoń

+48 602 446 992

+48 602 446 992

English

  Doradztwo i pomoc w zakresie przejęć i fuzji

W obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce wiele firm napotyka na problemy w ramach prowadzonej działalności i osiąga niezadowalające wyniki finansowe, mogące prowadzić do spadku wartości przedsiębiorstwa lub zagrażać jego przetrwaniu na rynku.
Pracując na zlecenie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, ich właścicieli oraz wierzycieli, koncentrujemy się na ochronie, odbudowie lub odzyskaniu wartości ukrytej w przedsiębiorstwach osiągających niezadowalające wyniki. Oferujemy usługi doradcze w zakresie kompleksowych rozwiązań restrukturyzacyjnych oraz wspieramy procesy ich wdrożenia.
Biegli Rewidenci rozumieją wyzwania stojące przed kierownictwem przedsiębiorstw znajdujących się w trudnym położeniu. Posiadają umiejętności i doświadczenie by pomóc im w rozwiązaniu problemów strategicznych, operacyjnych oraz finansowych tak, by możliwe było osiągnięcie stałej poprawy przy równoczesnym odbudowaniu wartości dla właścicieli zagrożonej firmy.

    Usługi oferowane przez nas obejmują:
  • Wycena przedsiębiorstw,
  • Dokonywanie przeglądów finansowych i podatkowych (due diligence),
  • Ekspertyzy prawne z zakresu fuzji i przejęć,
  • Przygotowywanie planu zharmonizowania i ujednolicenia systemu rachunkowości,
  • Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych i ich wstępna analiza na potrzeb przejęcia,
  • Restrukturyzacja firm
  Powrót do usług