Badania sprawozdań finansowych

Zadzwoń

+48 602 446 992

+48 602 446 992

English

  Doradztwo ekonomiczno-finansowe

Usługi naszego działu doradztwa gospodarczego umożliwiają klientom efektywną poprawę praktyk i modeli zarządzania przedsiębiorstwem; mogą więc wnosić szczególną wartość dla firm działających w warunkach szybkiej ewolucji rynku, zmiennych przepisów i rosnących wymogów zarządczych.
Każdy problem rozpatrujemy w kontekście funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania wpisują się w istniejący model funkcjonowania firmy, zaś ich praktyczną wartość gwarantują sprawdzone metodologie i narzędzia wypracowane przez naszych ekspertów branżowych. Pomagamy klientom skupić się na tych obszarach działalności, które nie tylko zapewniają bieżące korzyści, ale wnoszą także wartość wpływającą na kondycję firmy w dłuższej perspektywie.

    Usługi oferowane przez nas obejmują:
  • Ekspertyzy ekonomiczne i finansowe,
  • Wyceny firm wg metod księgowych, dochodowych, odtworzeniowych i mieszanych,
  • Doradztwo i przygotowanie biznesplanów,
  • Opracowywanie kosztorysów i kalkulacji kosztów dla przedsięwzięć inwestycyjnych, ocena efektywności inwestycji,
  • Opracowywanie i wdrażanie rachunku kosztów w firmach,
  • Sporządzanie prospektów emisyjnych dla KPWiG
  Powrót do usług