Badania sprawozdań finansowych

Zadzwoń

+48 602 446 992

+48 602 446 992

English

  Doradztwo i przeglądy podatkowe

Zespół Podatków udziela klientom, na wszystkich etapach prowadzonej działalności gospodarczej, fachowych porad dotyczących podatku dochodowego od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz ceł i handlu zagranicznego uwzględniających zarówno specyfikę konkretnych zagadnień, jak i poszczególnych branż. Obsługujemy spółki każdej wielkości, od małych firm lokalnych do międzynarodowych korporacji. We współczesnych warunkach gospodarczych spółki w coraz większym stopniu koncentrują się na swojej podstawowej najbardziej dochodowej działalności. Rozwiązywanie problemów dotyczących podatku dochodowego, od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz ceł nie wchodzi w zakres podstawowej działalności spółek handlowych i produkcyjnych, dlatego nie poświęca się im na ogół odpowiedniej uwagi i zasobów. Tymczasem dla naszego zespołu kwestia ta jest sprawą priorytetową.
To, co wyróżnia nasz Zespół spośród innych zespołów działających w ramach firm doradczych obecnych w Polsce, to nasi pracownicy i nasze metody pracy. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie podatku dochodowego, od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz ceł i handlu zagranicznego. Zespół specjalistów, których przydzielamy do realizacji każdego zlecenia, posiada zarówno szerokie doświadczenie dotyczące danej branży jak i biegłość w zakresie problematyki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, oraz ceł i handlu zagranicznego. Te cechy łączymy z nowatorskim podejściem oraz gotowością do wymiany wiedzy i doświadczeń.

    Usługi oferowane przez nas obejmują:
  • Opracowanie ekspertyz podatkowych,
  • Planowanie (optymalizacje) podatkowe,
  • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych (due diligence),
  • Przygotowywanie dokumentacji dotyczących cen transferowych,
  • Przygotowywanie pism na potrzeby kontroli skarbowej/podatkowej oraz postępowania podatkowego, tj. zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli, odwołań, wniosków, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • Konsultacje dotyczące treści pism samodzielnie przygotowanych przez klienta,
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Doradztwo w zakresie rachunkowości
  Powrót do usług