Badania sprawozdań finansowych

Zadzwoń

+48 602 446 992

+48 602 446 992

English

  Doradztwo i pomoc w zakresie przejęć i fuzji

W związku ze zmianami związanymi z globalizacją rynków następuje wiele fuzji i przejęć. Firma K&F Audit oferuje specjalistyczne usługi doradztwa finansowego i księgowego, pomagając naszym klientom w przeprowadzaniu złożonych transakcji fuzji i przejęć, przygotowuje analizy poprzedzające wykup/przejęcia oraz doradza w zakresie strategii finansowej. Z naszego doświadczenia wynika, że sam proces przejęcia jest dość szybki, a to druga faza przejęcia tj, zespolenia organizacyjnego jest procesem bardzo trudnym i złożonym, dlatego główny nacisk kładziemy na najszybszy rozwiązanie tych problemów.

    Usługi oferowane przez nas obejmują:
  • Wycena przedsiębiorstw,
  • Dokonywanie przeglądów finansowych i podatkowych (due diligence),
  • Ekspertyzy prawne z zakresu fuzji i przejęć,
  • Przygotowywanie planu zharmonizowania i ujednolicenia systemu rachunkowości,
  • Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych i ich wstępna analiza na potrzeb przejęcia,
  • Restrukturyzacja firm
  Powrót do usług