Badania sprawozdań finansowych

Zadzwoń

+48 602 446 992

+48 602 446 992

English

  Doradztwo w zakresie rachunkowości

Wiedza i doświadczenie biegłych rewidentów gwarantują najwyższą jakość usług związanych z poprawą systemów rachunkowości w przedsiębiorstwach. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z dziedziny rachunkowości zaczynając od opracowania planu kont z uwzględnieniem specyfiki firmy (stylu zarządzania, struktury organizacyjnej itp.) po przez opracowanie obiegu dokumentów wraz z kontrolą wewnętrzną a kończąc na sprawozdawczości zarządczej oraz finansowej. W ramach naszych usług przystosowujemy międzynarodowe plany kont do warunków polskich.
Ponadto specjalizujemy się w opracowywaniu powyższych zagadnień dla Grup Kapitałowych. Pomagamy przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań z przepływów pieniężnych (Cash flow).

    Usługi oferowane przez nas obejmują:
  • Opracowanie planu kont, oraz obiegu dokumentów w firmie,
  • Opracowanie i usprawnianie kontroli wewnętrznej,
  • Wprowadzanie do przedsiębiorstwa elementów rachunkowości zarządczej,
  • Przygotowywanie kalkulacji kosztów produkcji i usług,
  • Pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych
  • Szkolenia, dobór kadr finansowo-księgowych.
  Powrót do usług